Heb jij ook een goed idee?

Listen!

Er wordt tegenwoordig veel verwacht van jongeren. Vaak ervaren jongeren druk om in het perfecte “plaatje” te passen dat door sociale media geschetst wordt. Er wordt te weinig gepraat over “normale” dingen, en als je niet aan de hoge sociale eisen voldoet, hoor je er niet bij. Jongeren vinden het lastig om over hun mentale gezondheid te praten of ze worden niet goed begrepen. Wij vinden het belangrijk dat er meer begrip komt voor deze jongeren en hun klachten, en dat deze jongeren een stem krijgen. Dit is de reden dat wij Listen! gaan organiseren. 

Listen! wordt georganiseerd door Merel, Jori en Brittney, drie jongeren die zelf ook te maken hebben met stress en werkdruk gerelateerde klachten. Zelf merken we dat oudere generaties vaak niet dezelfde moeilijkheden hebben als jongeren, en ons niet goed begrijpen.

Wat is Listen!?
Listen! is een eendaags evenement georganiseerd door jongeren voor oudere generaties. We willen een aantal jongeren vragen om hun verhaal of ervaringen te delen over hun stress en mentale klachten. 

Tijdens Listen! leren ouderen over de mentale gezondheid van jongeren door middel van sprekers (jongeren en ervaringsdeskundigen) en beelden (video’s, presentatie). Een gevarieerd aanbod aan kijk en luistermateriaal creëert het programma van Listen!

Het is het ons doel dat de oudere generaties met dit totale programma meer kennis hebben, en meer hulp/steun kunnen aanbieden aan jongeren die deze klachten ervaren. Het evenement wordt geleid door een host met kennis van het onderwerp.

We organiseren dit evenement om meer begrip te creëren voor jongeren en hun mentale klachten, zodat ouderen meer ondersteuning kunnen bieden aan de jongeren.

Sfeerschets
Als oudere is het soms lastig te begrijpen hoe jongeren zich voelen. Daarom ga je naar Listen! om hier meer over te leren. Tijdens het evenement krijg je door het kijken en luisteren naar de verhalen en ervaringen van jongeren en experts veel nieuwe inzichten over hoe ze zich nou voelen. Je vertrekt met een goed gevoel en je kan niet wachten om zelf met de gegeven tips aan de slag te gaan. “Misschien is het dan toch niet alleen maar pubergedrag!”

Waar en Wanneer? 
Listen! vind plaats op vrijdagavond 1 oktober om 20:00 uur in bij OPEN (Vesteplein 100) in Delft. De inloop is om 19:30 uur. Aanmelden kan via het aanmeldformulier!

Thema: Quarterlife Crisis